Przekazanie Aktu Konfederacji Metropolicie Warmińskiemu