Treść Aktu


Otwórz akt w PDF

Lista sygnatariuszy

Lista sygnatariuszy, którzy przystąpili do aktu 27 czerwca 2018r w Warszawie
 • prof. dr hab. Jacek Bartyzel, filozof polityki, publicysta konserwatywny, monarchista
 • Grażyna Borkowska
 • Krzysztof Bosak, Poseł na Sejm V Kadencji, działacz Ruchu Narodowego
 • Grzegorz Braun, reżyser, monarchista
 • Irena Cebelinski, przedsiębiorca, działacz polonijny
 • Marta Cywińska, pisarka, felietonistka, działacz społeczny
 • mgr inż. Barbara Czarnota, działacz katolicki i społeczny
 • Piotr Roman Dembicki
 • Ryszard Dużyja, nauczyciel
 • Roman Fritz, przedsiębiorca, działacz katolicki
 • Piotr Grzegorzewski
 • Jacek Hoga, Prezes Fundacji Ad Arma
 • Przemysław Holocher, wydawca Magna Polonia
 • Lech Jęczmyk
 • Karol Kapica, Przewodniczący Rady Fundacji Ad Arma
 • dr Michał Krajski, filozof
 • dr Stanisław Krajski, historyk filozofii, publicysta, nauczyciel akademicki
 • Jacek Krakowiak, działacz katolicki, informatyk
 • Oktawian Krakowiak, działacz katolicki
 • Irena Lusa
 • Tadeusz Maruszyk
 • dr Sławomir Mentzen, Wiceprezes partii Wolność
 • Rafał Mossakowski, Centrum Edukacyjne Powiśle
 • Barbara Pawłowska, działacz katolicki i społeczny
 • Andrzej Placzyński, przedsiębiorca, działacz katolicki
 • Jan Popończyk, filozof, kapitan żeglugi śródlądowej
 • Andrzej Potapczyk, nauczyciel akademicki
 • Grażyna Rawicz-Galińska
 • Dorota Rogulka, działacz katolicki, nauczyciel
 • Krzysztof Sacała, historyk
 • Włodzimierz Skalik, przedsiębiorca, działacz katolicki, sportowy
 • Marek Sołdacki
 • Tomasz Grzegorz Stala, wydawca 3DOM
 • Olgierd Stolarski
 • Adrian Waglewski, inżynier, działacz społeczny
 • dr Jacek Wilk, Poseł na Sejm RP, Wiceprezes partii Wolność
 • Robert Winnicki, Poseł na Sejm RP, Prezes partii Ruch Narodowy
 • Marzena Wróbel
 • ppłk rez. Andrzej Zygmunt
 • Świadek: ks. Grzegorz Śniadoch IBP
Lista sygnatariuszy, którzy przystąpili do aktu poprzez stronę internetową.
 

 
1564
Sygnatariuszy przystąpiło do aktu poprzez stronę internetową

Kronika

20 sierpnia 2018

Wrocław: spotkanie z Grzegorzem Braunem oraz podpisanie Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej

W imieniu Wrocławskiego Klucza Pobudki – Wrocław Wielka Wyspa – zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Braunem, połączone z uroczystym podpisaniem Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Termin: 7 września […]
10 lipca 2018

Przekazanie Aktu Konfederacji Metropolicie Warmińskiemu

30 czerwca, podczas Dnia Pokutnego w Gietrzwałdzie, Akt Konfederacji Gietrzwałdzkiej został przekazany na ręce Metropolity Warmińskiego – Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Ponadto, Grzegorz Braun wręczył ks. Arcybiskupowi […]