Treść Aktu


Otwórz akt w PDF

Lista sygnatariuszy

Lista sygnatariuszy, którzy przystąpili do aktu 27 czerwca A.D. 2018 w Warszawie
 • prof. dr hab. Jacek Bartyzel, filozof polityki, publicysta konserwatywny, monarchista
 • Grażyna Borkowska
 • Krzysztof Bosak, Poseł na Sejm V Kadencji, działacz Ruchu Narodowego
 • Grzegorz Braun, reżyser, monarchista
 • Irena Cebelinski, przedsiębiorca, działacz polonijny
 • Marta Cywińska, pisarka, felietonistka, działacz społeczny
 • mgr inż. Barbara Czarnota, działacz katolicki i społeczny
 • Piotr Roman Dembicki
 • Ryszard Dużyja, nauczyciel
 • Roman Fritz, przedsiębiorca, działacz katolicki
 • Piotr Grzegorzewski
 • Jacek Hoga, Prezes Fundacji Ad Arma
 • Przemysław Holocher, wydawca Magna Polonia
 • Lech Jęczmyk
 • Karol Kapica, Przewodniczący Rady Fundacji Ad Arma
 • dr Michał Krajski, filozof
 • dr Stanisław Krajski, historyk filozofii, publicysta, nauczyciel akademicki
 • Jacek Krakowiak, działacz katolicki, informatyk
 • Oktawian Krakowiak, działacz katolicki
 • Irena Lusa
 • Tadeusz Maruszyk
 • dr Sławomir Mentzen, Wiceprezes partii Wolność
 • Rafał Mossakowski, Centrum Edukacyjne Powiśle
 • Barbara Pawłowska, działacz katolicki i społeczny
 • Andrzej Placzyński, przedsiębiorca, działacz katolicki
 • Jan Popończyk, filozof, kapitan żeglugi śródlądowej
 • Andrzej Potapczyk, nauczyciel akademicki
 • Grażyna Rawicz-Galińska
 • Dorota Rogulka, działacz katolicki, nauczyciel
 • Krzysztof Sacała, historyk
 • Włodzimierz Skalik, przedsiębiorca, działacz katolicki, sportowy
 • Marek Sołdacki
 • Tomasz Grzegorz Stala, wydawca 3DOM
 • Olgierd Stolarski
 • Adrian Waglewski, inżynier, działacz społeczny
 • dr Jacek Wilk, Poseł na Sejm RP, Wiceprezes partii Wolność
 • Robert Winnicki, Poseł na Sejm RP, Prezes partii Ruch Narodowy
 • Marzena Wróbel
 • ppłk rez. Andrzej Zygmunt
 • Świadek: ks. Grzegorz Śniadoch IBP
Lista sygnatariuszy, którzy przystąpili do aktu 5 kwietnia A.D. 2019 w Gietrzwałdzie
 • Kaja Urszula Godek,  działaczka pro-life
 • Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości
 • Maria Ostrowska
 • Andrzej Ostrowski
 • Marcin Michalczyk
 • Krzysztof Kasprzak
 • Maria Cejmer
 • Iwona Rutkowska
 • Agnieszka Romanowska
 • Bożena Romanowska
 • Wiesława Modzelewska
 • Ewa Klukowska
 • Wojciech Klukowski
 • Jerzy Romanowski
 • Joanna Szałata
 • Zenon Szałata
 • Piotr Patyk
 • Karolina Romanowska
 • Rafał Romanowski
 • Marek Romanowski
 • Piotr Lisiecki
 • Kazimierz Stefan Krawczyk
 • Bogdan Szeligowski
 • Waldemar Malis
 • Stanisław Szańca
 • Krzysztof Główczyński
 • Wiesława Dzięcielska - Konopka
 • Mieczysław Konopka
Lista sygnatariuszy, którzy przystąpili do aktu poprzez stronę internetową.
 

 
4067
Sygnatariuszy przystąpiło do aktu poprzez stronę internetową

Kronika

28 marca 2024

Nowenna do Bożego Miłosierdzia ofiarowana w intencji „Obrony Gietrzwałdu”

Już niebawem może dojść do uruchomienia budowy Mega Centrum dystrybucyjno-logistycznego z możliwością składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w bezpośredniej bliskości Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie! Ci, […]
21 marca 2024

Protest w obronie Wiary i Życia

Akcja gaśnicza w Sejmie w dn. 12 grudnia A.D. 2023 Pana Posła Brauna, paradoksalnie … zapaliła serca i otworzyła oczy Polakom! Po Proteście, który miał miejsce […]
4 stycznia 2024
Różaniec i protest

Powróćmy do Konstytucji z Parczewa A.D. 1564

Akcja gaśnicza w Sejmie w dn. 12 grudnia A.D. 2023 Pana Posła Brauna, paradoksalnie … zapaliła serca i otworzyła oczy Polakom! Idąc właśnie za głosem serca, […]
15 kwietnia 2023
Dom Spokojnej Starości

Budowa Domu Spokojnej Starości w Sopoćkiniach

Budowa Domu Spokojnej Starości – Sopoćkinie (Białoruś) Za obiekt inwestycji został wybrany budynek w miasteczku Sopoćkinie, położony nad jeziorem obok Diecezjalnego Domu Miłosierdzia i kościoła parafialnego […]
 

O Fundacji

 

Fundacja z racji swych idei wyrażonych w Akcie Konfederacji Gietrzwałdzkiej (27 czerwca A.D. 2018), swoje cele realizować będzie w pierwszej kolejności poprzez gromadzenie informacji i dokumentacji związanymi z wydarzeniami w Gietrzwałdzie w lecie 1877 roku, a także pozostałe szerokie spektra działania Fundacji w obszarach nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które realizowane będą przede wszystkim na terenie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami. Fundacja powołana do życia została Anno Domini 2021 roku, co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem do rejestru sądowego dnia 03 listopada A.D. 2021 r.

CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1. Gromadzenie informacji i dokumentacji, popularyzacja wiedzy i szerzenie świadomości dziejowego znaczenia wydarzeń w Gietrzwałdzie latem 1877 roku.
2. Kultywowanie zasad Cywilizacji Łacińskiej i tradycji Najjaśniejszej Rzeczypospolitej; działania na rzecz zachowania Świętej Wiary Katolickiej i podniesienia Korony Królestwa Polskiego.
3. Praca na rzecz bezpieczeństwa duchowego, kulturowego, fizycznego, materialnego i politycznego Polaków i katolików w całym świecie - ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych, oraz duszpasterzy i wiernych tradycyjnej liturgii katolickiej.
4. Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
6. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
7. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

DANE REJESTROWE:
Fundacja Konfederacja Gietrzwałdzka
42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65
KRS: 0000929899; NIP: 5732930362

nr konta bankowego Fundacji:
PKO BP S.A. 71 1020 1664 0000 3002 0660 3908
tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe